BLOG

Selecció

COLEOPTERS DE CATALUNYA

COLEÒPTERS DE MARROC

FAUNA CAVERNÍCOLA

REGNES

PAISATGES

VIATGES

EXCURSIONS

TECNICA

NOTICIES

COLEÒPTERS CAVERNÍCOLES DE CATALUNYA

PUBLICACIÓ QUE RECULL TOTS ELS COLEÒPTERS DE CATALUNYA

PUBLICACIÓ QUE RECULL TOTS ELS COLEÒPTERS DE CATALUNYA

CONTÉ MAPES I FOTOGRAFIES DELS
COLEÒPTERS A COLOR.

Durant
més de 150 anys espeleòlegs i entomòlegs han explorat les cavitats de Catalunya
a la recerca de fauna subterrània, havent aconseguit descriure i sistematitzar
un gran nombre d’espècies, entre les quals sobresurten els coleòpters per la
seva extraordinària diversitat.

El
treball de molts exploradors al llarg dels anys, ha conduït a la descoberta de
noves cavitats amb més localitats i espècies, conjuntament amb l’aplicació de
les innovadores tècniques de biologia molecular, ha comportat importants canvis
i revisions.

Es la primera publicació en que es fa un recull exhaustiu de tots els coleòpterz cavernícoles de Catalunya.


AQUI PODEU CERCA L'INFORMACIÓ

CONFINATS

FOTOGRAFIES DE CATALUNYA

VIDEO SOBRE EL CONFINAMENT QUE HEM TINGUT QUE PASSAR RECENTMENT, DEGUT AL COVID-19, I LA SEVA REPERCUSSIO QUE HA GENERAT EN LA NOSTRA TASCA DE FOTOGRAFS DE NATURA, I EN LA RESTA DEL CONJUNT DE LA SOCIETAT.

AQUI PODEU CERCA L'INFORMACIÓ

50 ANYS DE BIOESPELEOLOGIA AL MARROC

Sarawak. Exploracions i Geografia

Sarawak. Exploracions i Geografia

Catalunya des de 50 anys, ha realitzat expedicions espeleologiques al Marroc d'una forma continuada, moltes dedicades a la recol.lecció de fauna cavernicola, quest monogràfic, recull per una banda les dades de centres excursionistas, persones i dades de les expedicions realitzades, aixi como també les noves descobertes de fauna cavernicola que san fet fins ara.
AQUI PODEU CERCA L'INFORMACIÓ

LLIBRE CAVE ECOLOGY

A la pagina 117, punt 7, figura 3 (I)  Troglobisium racovitzai (Pseudoscorpiones; Catalunya) fotografia realitzada per Agusti Meseguer.

A la pagina 117, punt 7, figura 3 (I) Troglobisium racovitzai (Pseudoscorpiones; Catalunya) fotografia realitzada per Agusti Meseguer.

Proporciona als lectors informació detallada sobre els processos ecològics generals, en un entorn constant pot produir l'enorme biodiversitat vista sota terra, quines adaptacions i pecularitats permeten que els organismes subterranis prosperin i com es veuen afectats per les limitacions del seu entorn. Aquet llibre està dividit en sis parts principals, que aborden : el hàbitats dels animals de les cavernes; la seva complexa diversitat; els factors ambientals que donen soport aquesta diversitat; estudis del casos individuals d'ecosistemas de coves; i dels desafiaments de conservació que enfronten; tot el qual culmina en propostes per a futures direccions d'investigació. Donada la seva amplitud de cobertura, ofereix una guia de referencia essencial per estudiants de postgrau e investigadors establerts per igual.
AQUI PODEU CERCA L'INFORMACIÓ

Concurs de fotografia - Revista GOTA A GOTA editada pel Grup Espeleològic de Villacarrillo (G.E.V.)

16/07/2019
villacarrillo - españa

revista gota a gota

revista gota a gota


EL G.E.V. a realitzat el seu VII cocurs internacional de fotografia de flora i fauna cavernícoles.
Presentant les fotografies guanyadores i finalistes.

Agusti Meseguer ha quedat finalista amb la fotografia d'un stenasellus Virei aquàtic de la cavitat del Carner.

AQUI PODEU CERCA L'INFORMACIÓ

Una nova espècie del gènere Microtyphlus Linder, , publicat al Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 82: 79-81. 2018

Microtyplhus mesegueri

Microtyplhus mesegueri

Es descriu una nova espècie hipogea de la subtribu Anillina pertanyent al gènere Microtyphlus Linder, 1863 (Coleoptera, Carabidae). Microtyplhus mesegueri n. sp. ha estat recol·lectada a la cova de les Meravelles de Castelló de la Plana a partir només d’exemplars femelles. 
AQUI PODEU CERCA L'INFORMACIÓ

Una vida sorprendente en el subsuelo de Aragón

ARAGON

Si en la superficie de la Tierra, en la tierra

firme o en las aguas superficiales, podemos contemplar

a simple vista una extensa y basta diversidad

de organismos formando parte de ecosistemas

alimentados por la luz solar, en el subsuelo

esta influencia del Sol deja de existir. No obstante,

más de la mitad de la vida que conocemos

del planeta Tierra se halla bajo su superficie. A

más de tres kilómetros de profundidad, en la

finísima corteza terrestre, hallamos organismos

vivos. Como diría Ian Malcolm en Jurassic Park

«la vida se abre camino».

AQUI PODEU CERCA L'INFORMACIÓ

Les primeres exploracions i descobertes del GIEM (La Ginesta i el Racó d'Hospital) (p. 416-137) Joan Pallisé Clofen

Podall és
una revista anual de caràcter pluridisciplinar i transversal, successora del Butlletí que
en el passat editava el Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca pels seus associats,
 pretén ser un instrument que doni veu a la cultura de forma global,
integral i integradora, i que es nodreixi del recull dels estudis i
investigacions més plurals sobre l’home, el seu entorn i els seus fets, des de
la prehistòria fins a l’actualitat. Entre les seccions habituals destaquem:
Editorial, Humanitats i Ciències Socials, Ciències Naturals, Àgora i Noticiari
d’activitats.

AQUI PODEU CERCA L'INFORMACIÓ

"INSECTES DEL PORT"

a les pag. 46, 48, 49, 50, 51, 153, 213, 298 tenim les fotos de fauna cavernicola de Ports, fetes per Agusti Meseguer

a les pag. 46, 48, 49, 50, 51, 153, 213, 298 tenim les fotos de fauna cavernicola de Ports, fetes per Agusti Meseguer

Fernanso Carceller Ruiz i Manel Codorniu Aixendri membres del grup de recerca científica "TERRES DE
L'EBRE"  han publicat el llibre "INSECTES
DEL PORT"
.Insectes del Port és
una guia naturalista que vol donar a conèixer la varietat d'insectes que viuen
al Port. S’ha intentat presentar una bona selecció de les espècies més comuns
de veure, les més representatives i les que tenen un major interès biogeogràfic
o científic. Tanmateix, hi ha una selecció d’un gran nombre d’espècies, més de
600 fotografiats en un llibre de 368 pàgines. Hi ha un capítol inicial amb una
ampla introducció sobre els insectes, amb una clau d’ordres entenedora i
concisa. A cada ordre hi una explicació general i una sèrie de fitxes de les
espècies amb una o varies fotografies. Se n’indica el nom científic, el nom
vulgar si existix, els caràcters morfològics, fenologia o període de l’any en
que podem veure l’espècie, l'hàbitat, la biologia, les relacions amb altres
insectes o amb l’home i diverses curiositats. També hi ha un capítol especial
sobre insectes cavernícoles, donades les característiques tan singulars
d’aïllament del medi subterrani, la fauna d’insectes comporta un elevat grau d’endemicitat
i relictualitat. Al final del llibre hi ha un glossari amb vocabulari tècnic,
la bibliografia, un índex de famílies i un de gèneres.

AQUI PODEU CERCA L'INFORMACIÓ

CATALOGO DE LOS COLEOPTEROS LEIODIDAE CHOLEVINAE KIRBY, DE LA PENINSULA IBERICA E ISLAS BALEARES

 TROGLOCHARINUS ESPANOLI ROSELLI - FOTOGRAFIA : AGUSTI MESEGUER

TROGLOCHARINUS ESPANOLI ROSELLI - FOTOGRAFIA : AGUSTI MESEGUER

Aquest catàleg recull de manera exhaustiva les dades taxonò-
miques i de distribució d’una família de coleòpters tan interessant
i singular com ho és la dels leiòdids, que reuneix un
gran nombre d’espècies d’hàbitat subterrani.
L’obra de Xavier Fresneda i José María Salgado, producte
d’una intensa feina d’edició, serà de gran utilitat ja que, a
més de l’àmbit taxonòmic, incideix en aspectes geonèmics i
biogeogràfics de gran interès. Permetrà, doncs, entendre millor
els processos evolutius, els fenòmens de dispersió i l’especiació
i, a més a més, identificar àrees d’alt valor per a la conservació
d’espècies tan fràgils i vulnerables com les d’hàbitat hipogeu.
La vinculació del Museu amb la biospeleologia es remunta
a l’any 1923, quan el Dr. Francesc Español i Coll va conèixer
al Dr. Ricardo Zariquiey Álvarez, excepcional naturalista,
continuador a la península Ibèrica de la tasca biospeleològica
que van iniciar al principi del segle XX els grans mestres
Emil Racovitza i René Jeannel. El Dr. Zariquiey va animar
el Dr. Español a continuar la seva recerca sobre la fauna
entomològica hipogea i aquest va acabar consagrant més
de 50 anys a l’estudi biològic del domini subterràni amb la
prospecció, continuada i repetida, de més de mil cavitats
distribuïdes arreu del carst peninsular. Als anys seixanta, el
Dr. Español va crear, amb el seu entusiasme encomanadís
que impressionava els joves amants de l’entomologia, una
escola de biospeleologia. Aquesta, canalitzada a través de
col·laboradors i especialistes vinculats directament o indirectament
al Museu, va proporcionar un notable impuls a
la recerca biospeleològica.
L’activitat incansable del Dr. Español, en paraules del seu
col·lega el Dr. Ramon Margalef, ha fet del Museu un arxiu
excel·lent i un lloc de consulta obligada per a l’estudi dels
coleòpters hipogeus.
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona preserva
una col·lecció excepcional d’espècies hipogees de leiòdids,
majoritàriament de la península Ibèrica i les illes Balears,
gràcies principalment a l’activitat científica i biospeleològica
del Dr. Español. Aquesta col·lecció també es va nodrir de les
col·leccions R. Zariquiey i J. Negre, i de nombrosos col.laboradors.
Des d’aleshores no ha cessat de créixer i actualment
consta de més de 65.000 exemplars i és una de les més
rellevants de l’àmbit mundial.
En l’àmplia col·lecció de leiòdids hipogeus del Museu
destaquen un gran nombre d’espècimens tipus amb un alt
valor científic. Aquests exemplars estan sent referenciats
i fotografiats pel Departament d’Artròpodes del Museu
amb l’especialitzada col·laboració d’un dels autors, Xavier
Fresneda. Aquesta tasca quedarà recollida en una propera
publicació del Museu.
Per al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, aquesta
publicació, com totes les grans obres de caràcter taxonòmic,
té un important valor afegit ja que permet revalorar les seves
col·leccions científiques.

AQUI PODEU CERCA L'INFORMACIÓ

EVOLUTION, DIVERSIFICATION AND ECOLOGY OF A CLADE OF STRICTLY SUBTERRANEAN BEETLES (Troglocharinus, Family Leiodidae)

Cover photo: Troglocharinus kiesenwetteri kiesenwetteri by Agustín Meseguer

Cover photo: Troglocharinus kiesenwetteri kiesenwetteri by Agustín Meseguer

L'objectiu general
d'aquesta tesi és investigar l'evolució, la diversificació i alguns trets
ecològics de les espècies del gènere estrictament subterrani Troglocarinus
Reitter, 1908. El gènere Troglocarinus (Tribe Leptodirini, Família Leiodidae,
Fig. 4) inclou actualment 19 espècies i 19 subespècies, i es considera molt
adaptada al subterrani ambient (veritablement troglobiont, sensu Sket 2008),
que viu exclusivament en la part més profunda de la cova en foscor total i
temperatura i humitat molt constants (Salgado et al., 2008). Les anàlisis
anteriors van mostrar que aquest gènere està anït en un clado d'origen
d'Oligocè incloent altres gèneres subterranis de Leptodirini dels Pirineus (el
grup Speonomus, Ribera et al. 2010) El troglocarin es distribueix en dues zones
discontínues: alguns sistemes de muntanya al sud de la zona central dels
Pirineus, i les formacions càrstiques costaneres entre Tarragona i Barcelona,
​​separada per extenses zones no aptes per a espècies subterrànies
(sedimentàries sòls). Les distribucions disjunts com la del gènere
Troglocarinus són molt rares entre les estrictament gèneres subterranis, que tendeixen
a ocupar una regió geogràfica ben definida i restringida, generalment dins d'un
entorn subterrani continu (Holsinger, 2005). L 'objectiu d' aquesta tesi és
estudiar l 'evolució i la diversificació d' aquest gènere, i establir un marc
temporal per a la seva expansió de rang. També volem provar la seva tèrmica
tolerància amb un enfocament experimental i evolutiu, per entendre el seu
possible paper en la distribució actual de l'espècie i la seva història
biogeogràfica.AQUI PODEU CERCA L'INFORMACIÓ

PRIMER CONCURS DE FAUNA CAVERNÍCOLA, REALITZAT PER EL GRUP DE BIOESPELEOLOGICA DE VILLACARRILLO

AGUSTI MESGUER VA GUANYAR EL PRIMER PREMI, DELS 140 PARTICIPANTS

AGUSTI MESGUER VA GUANYAR EL PRIMER PREMI, DELS 140 PARTICIPANTS

TREBALLS AMB FOTOGRAFIES DE AGUSTI MESEGUER

GEOTRECHUS INCANTATUS

GEOTRECHUS INCANTATUS

TREBALLS ON HEM CEDIT FOTOGRAFIES DE AGUSTI MESEGUER:


-PROGRAMA
1ª Convenció Internacional d’Espeleologia.

-Els
Artròpodes cavernícoles a les cavitats del parc natural de ports.

-Coleòpters
hipogeus protegits o que requereixen mesures de conservació a Catalunya.

-IV
Concurs internacional de fotografia de fauna cavernícola.

-Contribució
al coneixement de la biologia subterrània d’Andalusia.

-Aproximació
al estudi dels invertebrats de la cova de la Pileta.

-Addenda
a l’aproximació al estudi dels invertebrats de la cova de la Pileta.

-Ecosistemes
dels Països catalans.

-Pòsters
de BIOSP – Associació catalana de biospeleologia.

-SALA
VERNA, impacte del turisme sobre la biodiversitat de la fauna cavernícola.

-Qui
hi ha al darrere? La transformació d’un escarabat cavernícola en logo d’una
gran trobada.

-Recerca
i estudi de la fauna a les cavitats del parc de sant Llorenç del munt.

-Bioespele.

-Redefinició i descripció de les noves especies del gènere troglocharinus.


AQUI PODEU CERCA L'INFORMACIÓ

BLOG DE LA ASSOSICIÓ CATALANA DE BIOESPELEOLOGIA

URL ON TENIM FOTOGRAFIES DE AGUSTI MESEGUER
AQUI PODEU CERCA L'INFORMACIÓ

Els autors

Vídeo

Contacte

ENLLAÇOS

FLORA I FAUNA : ALOS DE BALAGUER / LA NOGUERA

entreu
contenidos © agusti lopez rodriguez i agusti meseguer altescreat en Bluekea